SERVEIS PROFESSIONALS

   Consultoria i assessorament
Creació i edició de continguts tècnics i divulgatius Adaptació comunicativa de documents i publicacions 
Conceptualització i redacció de plans i informes estratègics Gestió de la informació i el coneixement
Estratègies de comunicació i participació  

ÀMBITS DE TREBALL

 
Mobilitat sostenible  Transició energètica i canvi climàtic  Prevenció de residus i hàbits de consum
Qualitat ambiental i salut pública
Territori, biodiversitat i verd urbà
Cicle de l'aigua
Economia circular
Responsabilitat i cohesió social